Een roman vol intriges tussen historisch bekende personen

De Spinvlieg
 

De spinvlieg, gegrond in de geschiedkunde, verhaalt over de zintuigen, de gevoeligheden en het denken van zowel de mens als de maatschappij.

Kunstschilder Geer Huybers: ‘Het verhaal blijft maar doorwerken bij mij: het machtsspel voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog dat zo kafkaiaans zichtbaar en ervaarbaar is gemaakt. Het is nog altijd actueel.’

Filosoof en hoofdredacteur literair tijdschrift Cor Gout: ‘Ik heb nog nooit zo’n roman gelezen: de eigenzinnige compositie, de contrasten, de poëtische en de rauwe stukken, het persoonlijke en het algemene, de emotie en het klinische onderzoek. Hoe die elementen botsen en samensmelten.’

De spinvlieg is een persoonlijk verhaal over verraad en verzet, over de liefde tussen een man en een vrouw die voor elkaar en anderen strijden; een strijd waaruit een zowel manmoedig als zorgwekkend beeld ontstaat. Vooral van dit land.

Over de mens in zijn eenzaamheid gaat het en het verschil tussen deel zijn van de massa of een kleinschalige groep. Het verhaal maakt de invloed van taal en verbeelding op de mens tastbaar. Zoals die van de door de mens gecreëerde mythe op het belangrijkste personage – zoals de mythe van de held of de verrader.

Het zoomt, vanuit het perspectief van de belangrijkste personages, in op de kerninstituten van dit land, zoals op het koningshuis en de regering. Het doet de lezer in zijn verwevenheid zowel de liefde als de crisis ervaren.

Jan Terlouw, auteur en ex-vicepremier: ‘Wat een intriges, wat een hypocrisie, wat een vermenging van eigenbelang en vermeend landsbelang.

Jan Pronk, minister in vier kabinetten: ‘Ik ben er bepaald van onder de indruk gekomen.’

‘Deze roman leent zich voor een grote speelfilm of een TV-dramaserie’, stellen diverse filmprofessionals , afzonderlijk van elkaar.

 

 
foto's mobiel (14-1-2012) 206

Google De spinvlieg om de roman te bestellen.