Podiumoptredens

Aanvraag lezing, optreden, gesprek kan bij De stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) (info@sss.nl), of via uitgeverij Aspekt.

VERSLAGEN VAN OPTREDENS

Extaze no. 3, met daarin Gedichte verhalen van Hugo Wapperom. Presentatie: Pulchri Studio, 20.00 uur.

Jan Hendrik Bakker, filosoof, essayist en journalist: ‘De Spinvlieg is een hele turf, in Extaze las ik de verdichte versie en die smaakte naar meer.’

Mei, 5

BEVRIJDINGSFESTIVAL DEN HAAG

13.00 uur RTV INTERVIEUW Het culturele uur van Radio Discus en radio Excellent: David Kuiper interviewt de schrijver Hugo Wapperom over zijn roman De spinvlieg.
Internet: www.rtvdiscus.nl/video/herhaling.htm

Op en rond het Spuiplein, Bibliotheek 4e Verdieping:
14.00 – 14.30 Jessica Durlacher
15.00 – 15.30 Hugo Wapperom
16.00 – 17.00 ProDemos Debat: ‘Vrijheid geef je door’.
Jan Terlouw (oud-politicus D66), Farah Karimi (directeur Oxfam Novib), Froukje Jansen (tv-presentatrice o.a. BNN, VARA, LLINK). Debatleider was: Ruth Kronenburg (directeur Free Press Unlimited).

De Haagse schrijver Hugo Wapperom vertelt over zijn roman De Spinvlieg. Het boek gaat over zijn vader, een verzetsleider, die na de Tweede Wereldoorlog werd vastgezet in kamp Duindorp in Scheveningen op verdenking van het verraden van medeleden van zijn versetseenheid.

‘Hugo’s boodschap aan het einde van zijn lezing was nadrukkelijk gericht tot het Koninklijk Huis: mócht er ooit weer oorlog uitbreken (of hiervan een dreiging zijn), of zij zich dan direct nederig aan de zijlijn zouden willen opstellen…’, schrijft Simone Bergmann in Den Haag Direct.

Anton Poptie, toehoorder: ‘Hij is een boeiende spreker, jammer dat hij maar een half uur kreeg.’

Jacqueline van Beek, Projectleider Culturele evenementen en tentoonstellingen van de Bibliotheek: ‘Het optreden was een groot succes.’

Impressie/Foto’s

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:1Veertje/gallery#Mon_May_07_23:03:25_CEST_2012_-_May_5th_Liberation_Day_Festival
http://www.denhaagdirect.nl/bevrijdingsfestival-15-jessica-durlacher-hugo-wapperom-prodemos-debat/

CENTRALE BIBLIOTHEEK DORDRECHT

http://www.debibliotheekatotz.nl/index.php?id=40&event_item_id=502&pi=151

Remko Jas, Domeinspecialist cultuur/literatuur: ‘Het was boeiend, en met meer interactie dan normaal. Mooie avond.’

Januari, 20

WRITERS UNLIMITED (WINTERNACHTEN)

Een deel van de voordracht verscheen in literair tijdschrift Extaze nr 3, 10 mei 2012.

CENTRALE BIBLIOTHEEK ROTTERDAM

November, zondagmiddag, 20, Centrale Bibliotheek Rotterdam(www.stichtingongehoord.com/verslag-podium-20-november).

Ondanks dat het openbaar vervoer staakte op zondag 20 november waren de fans van Ongehoord in grote getale naar de bibliotheek van Rotterdam gekomen.

Als laatste voor de pauze beklom Hugo Wapperom het spreekgestoelte. In een lange monoloog vertelde Hugo het verhaal van zijn speciale roman De Spinvlieg. Met prikkelende beweringen en interessante doorkijkjes wist hij het publiek nieuwsgierig te maken naar meer.

Hugo: ‘Mijn roman De spinvlieg bestaat uit het “kleine verhaal” dat ik schreef binnen het “grote verhaal”. Het kleine, dat van mijn ouders, binnen het grote, dat van het land in crisis. Twee verhalen die elkaar versterken. Verhalen waarbinnen de grote onderwerpen aan de orde zijn, zoals dat over het gezin in relatie tot de samenleving en dat over de liefde in relatie tot de dood. Het zijn deze relaties die de persoonlijke- en de groepsdynamiek van ons mensen bepalen, ze motiveren ons tot handelen.
De roman gaat over de zintuigen, die van de mens en die van dit land, en over het karakter van ons land in de jaren dertig tot vijftig. Crisistijd. Zoals we die, hoewel niet vergelijkbaar, nu weer beleven. Tijdens ruzie, crisis, zo zie ik het, leer je de mens het beste kennen, en zo is het ook met het land. Dat zich in die tijd blootlegt door het gedrag van een aantal ontredderde machtszoekers en machtshebbers, zeker het land van kort na de oorlog. De roman gaat over liefde, verraad en het verzet.
De gebeurtenissen van die jaren vormen de achtergrond waarin ik de op elkaar betrokken partijen en personen in samenhang met elkaar beschrijf. Neem de personen van de partij koningshuis, naast de koningin vervult ook de prins, prins Bernhard, daarin een bijzondere rol. Zeker na de oorlog, als hij de touwtjes naar zich toe probeert te trekken, de macht naar zich toe laat duwen, zo kun je het ook zeggen. Bernhard onderhoudt voor, tijdens en na de oorlog contact met mensen van de Abwehr, de militaire inlichtingendienst van de nazi’s. Kort na de machtsovername door Adolf Hitler in 1933, kiest Bernhard voor Hitlers partij – zoals in de jaren dertig een belangrijk deel van zijn familie doet – en hij sluit zich niet lang daarna aan bij de multinational IG Farben. Het bedrijf dat dan samen met Hitler de wereld wil gaan veroveren en daarvoor zijn verkiezingskas stevig spekt.
De roman gaat over een aanslag in 1943 op een van de Montan-bedrijven in Den Haag, bedrijven die onder het Heereswaffenamt van de Wehrmacht vallen. Montan is een transport-, staal- en wapenbedrijf dat samen met IG Farben, producent van onder meer munitie, de spil is van de nazi-oorlogsindustrie. Bernhard koopt voor de oorlog wapens in voor het Nederlandse leger en hij heeft vanaf 1936 – het jaar waarin Hitler en Göring met IG Farben ter voorbereiding op de oorlog hun vierjarenplan opstellen – een nauwe zakelijke relatie met de voor IG Farben en Montan werkende internationale wapenhandelaar Diederik van Buuren.
“Ook na de oorlog werkt deze wapenhandelaar vanuit een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland nauw met de prins samen”, vertelt Gerard Aalders in zijn Bernhard Zakenprins.
Kortom, daar waar de schrijfster Annejet van der Zijl met haar biografie over Bernhard ophoudt met haar verhaal over zijn leven, daar waar de mist van de oorlog ontstaat, het duiden van wat Bernhard aan het doen is, het zoeken naar zijn motieven, lastig begint te worden, daar gaat De spinvlieg de uitdaging aan. Pakt de draad op, focust op samenhang tussen mensen en tussen feiten en geeft zo ook het koningshuis zijn historische plek binnen de dynamiek van die crisisjaren.’

EMMA’S HOF, DEN HAAG

Inschrijven voor nieuwe groep gesprek met de schrijver van 12 personen zie: www.emmashof.nl/news/view/87

Martin van der Harst van Emma’s Hof:

Op zondag 2 oktober was er in zomerse temperaturen een ontmoeting met de schrijver Hugo Wapperom uit het Regentessekwartier. Twaalf buurtgenoten spraken met de schrijver en elkaar over de roman ‘De spinvlieg’ die in mei 2011 verscheen. Hugo Wapperom vertelde over de totstandkoming van zijn boek. Hij besprak de noodzaak om vooral ook in roerige tijden zelf verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld binnen de directe omgeving.

Klaas Kneed, een in de roman voorkomende filosoof, zet het begrip fascisme – waarin de irrationele component sterk aanwezig is – tegenover het begrip democratie. Hij zet de anonieme, soms zo dreigende massa tegenover de kwaliteit van zelfsturing door mensen binnen kleinschalige eenheden. Klaas Kneed noemt die eenheden veiligheid in zich dragende en betekenis gevende korrels. Mogelijk, zegt Hugo Wapperom, spreekt De spinvlieg de politicus en de bestuurder van stad en land aan. Hun taak is immers het versterken van de democratie door deze kleinschaligheid te organiseren. Emma’s Hof is daarvan een voorbeeld, een kleinschalig project uitgevoerd en beheert door ‘mensen van dichtbij’.
Veel van de aanwezige lezers bleken geraakt door de onvoorwaardelijke liefde en de volhardendheid die de hoofdpersonen (zijn ouders) in barre tijden voor elkaar toonden. Unaniem waren ze van mening dat Hugo een rijk boek schreef waarin hij de persoonlijke geschiedenis van een gezin vervlocht met de geschiedenis van Nederlandse politici van voor, tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog, en die van lieden van de overheid en het koninklijk huis. De wijze waarop hij dit deed levert de lezer verbazingwekkende inzichten op.