Categoriearchief: Lezingen

Martin van der Harst – Lezing auteur De Spinvlieg in Emma’s Hof

Op zondag 2 oktober was er in zomerse temperaturen een ontmoeting met de schrijver Hugo Wapperom uit het Regentessekwartier. Twaalf buurtgenoten spraken met de schrijver en elkaar over de roman ‘De spinvlieg’ die in mei 2011 verscheen. Hugo Wapperom vertelde over de totstandkoming van zijn boek.

Hij besprak de noodzaak om vooral ook in roerige tijden zelf verantwoordelijkheid te nemen. Over de noodzaak inzicht te verkrijgen in de vraag hoe verantwoordelijkheid nemen zich dichtbij kan voltrekken. Klaas Kneed, een in de roman voorkomende filosoof, zet het begrip fascisme – waarin de irrationele component sterk aanwezig is – tegenover het begrip democratie. De soms zo dreigende massa tegenover de kwaliteit van zelfsturing van mensen binnen kleinschalige eenheden. Kneed noemt die eenheden ‘korrels’. Korrels die veiligheid in zich dragen en betekenis kunnen geven. Mogelijk, zegt Hugo Wapperom, spreekt De spinvlieg de politicus en de bestuurder van stad en land aan. Hun taak is immers het versterken van de democratie door de organisatie van deze kleinschaligheid. Emma’s Hof is daarvan een voorbeeld, ook dankzij deze wijze van besturen.

Veel van de aanwezige lezers bleken geraakt door de onvoorwaardelijke liefde en de volhardendheid die de hoofdpersonen (zijn ouders) in barre tijden voor elkaar toonden. Unaniem was men van mening dat Hugo een rijk boek schreef waarin hij de persoonlijke geschiedenis van een gezin vervlocht met de geschiedenis van Nederlandse politici van voor, tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog, en die van lieden van de overheid en het koninklijk huis. De wijze waarop hij dit deed levert de lezer verbazingwekkende inzichten op.